[Todos FBMC] Aulas A y B- Software 1° cuatrimestre 2 018

Secretaria FBMC secre en fbmc.fcen.uba.ar
Mie Nov 1 07:33:09 ART 2017


Estimados docentes,

Se les envia informacion en archivo adjunto 
referida a los pedidos de instalacion de software 
para las materias a su cargo.-
Saludos.
A

>-Sender: elisa.zegna at de.fcen.uba.ar
>User-Agent: Roundcube Webmail/0.9.5
>X-Virus-Scanned: clamav-milter 0.98.1 at novade
>X-Virus-Status: Clean
>X-Greylist: Sender IP whitelisted, not delayed 
>by milter-greylist-4.3.7 (novade.de.fcen.uba.ar 
>[157.92.25.77]); Mon, 30 Oct 2017 13:58:07 -0300 (ART)
>
>se adjunta nota de solicitud de Software.
>

Ana A. Bondia
Secretaria del Dpto. FBMC
Pabellon II, 2 piso
Int. Giraldes 2620, C. Universitaria
Tel/fax: 4576-3447 Buenos Aires.  
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: AI-PedidoSoft2.doc
Type: application/msword
Size: 32256 bytes
Desc: not available
Url : http://cerebro.fbmc.fcen.uba.ar/pipermail/todos/attachments/20171101/9069f258/attachment-0001.doc 


Ms informacin sobre la lista de distribucin Todos