<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML xmlns:o = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-1" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19046">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV align=center><FONT size=2><SPAN><FONT size=2><FONT 
color=#000000><SPAN><STRONG><FONT face=Calibri><FONT size=4>ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
INDUSTRIAL<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></DIV>
<P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" 
class=MsoNormal align=center><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT 
color=#000000><STRONG><FONT 
face=Calibri>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT 
color=#000000><FONT face=Calibri>
<P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal 
align=right><B><SPAN 
style="COLOR: #000099; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>CRONOGRAMA DE CURSOS SAFYBI - 2011<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><U><SPAN 
style="COLOR: #000099; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Cursos de 
MAYO_________________________<o:p></o:p></FONT></SPAN></U></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 
<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>SOLUCIONES A TRAVÉS DE TINTAS DE 
SEGURIDAD.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Fecha: 5 de mayo de 2011.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Horario: 18 a 21 hs.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Disertantes: Lic. Teresita González y Lic. Gonzalo 
Frejenal.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #e010f0; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LABORATORIOS DE CONTROL DE 
CALIDAD.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #e010f0; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Fecha: 5 y 6 de mayo de 2011.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #e010f0; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Horario: de 9 a 13&nbsp;y de 14&nbsp;a 17 
hs.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #e010f0; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Disertantes: L. Alejandro García Gazul y José Luis 
Monteagudo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #c00000; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #b8cf8b; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>CÓDIGO DE BARRAS.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #b8cf8b; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Fecha: 18 de mayo de 2011.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #b8cf8b; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Horario: 18 a 21 hs.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #b8cf8b; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Disertante: Lic. Blas Colaccino 
(GS1).<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #c00000; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #77bfd3; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>TABLERO DE COMANDO<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #77bfd3; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Fecha: 19 de mayo de 2011.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #77bfd3; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Horario: 9 a 13 y de 14 a 18 hs.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #77bfd3; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Disertante: Lic. Gabriela Sobral.-<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #77bfd3; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #ed9e11; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Programa de Especialización en DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #ed9e11; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Fechas: del 30 de mayo al 7 de noviembre de 
2011.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #ed9e11; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Horario: 18 a 21 hs.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #ed9e11; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Lugar: Auditorio SAFYBI.-<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #77bfd3; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #5132c4; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>TECNOLOGÍA PARA PROCESOS DE LLENADO EN ÁREAS 
ESTÉRILES.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #5132c4; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Fecha: 31 de mayo de 2011.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #5132c4; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Horario: 18 a 21 hs.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" class=MsoNormal><B><SPAN 
style="COLOR: #5132c4; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana>Disertante: Ing. Otto González (España).-</FONT></SPAN></B><B><SPAN 
style="COLOR: #c00000; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" 
class=MsoNormal align=left></FONT></FONT></SPAN></FONT><SPAN 
style="COLOR: #00aca8; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><STRONG><FONT 
size=3><FONT face=Calibri><B><SPAN 
style="COLOR: #e36c0a; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT 
face=Verdana><B><SPAN 
style="COLOR: #c00000; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></SPAN></B><B><SPAN 
style="COLOR: #c00000; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p><FONT 
face=Verdana>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P></FONT></FONT></STRONG></SPAN></SPAN>
<P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" 
class=MsoNormal align=left><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT 
color=#0000ff face=Calibri><STRONG>Para más información puede visitar nuestra 
página web: </STRONG></FONT><A href="http://www.safybi.org/"><FONT color=#0000ff 
face=Calibri><STRONG>www.safybi.org</STRONG></FONT></A></SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><STRONG><FONT 
face=Calibri>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></STRONG></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" 
class=MsoNormal align=left><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT 
color=#000000 face=Calibri>---------------------------</FONT></SPAN></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" 
class=MsoNormal align=left><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT 
color=#000000><FONT face=Calibri>Atte.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 2.85pt 0pt" 
class=MsoNormal align=left><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES-AR; mso-fareast-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT 
color=#000000><FONT face=Calibri>Secretaría de 
SAFYBI<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P></SPAN></FONT></BODY></HTML>